totdepuzzelpast

Waterwegen en Zeekanaal: total quality management

Situatieschets

Eric Van den EedeWaterwegen en Zeekanaal is op 1 januari 2005, ontstaan als fusie van de vroegere NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de administratie Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit waren twee afzonderlijke organisaties met elk een eigen structuur, een eigen cultuur en hun eigen werkafspraken.

Door de fusie van de twee organisaties ontstond de behoefte aan een gezamenlijk structuur en gezamenlijke werkafspraken. Een unieke gelegenheid dus om te starten met het ontwikkelen en invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure is deze opdracht gegund aan Omneo Management. Nu, inmiddels een aantal jaren later is er een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld en ingevoerd. Door middel van verbeterprojecten gebaseerd op EFQM wordt er gewerkt aan een continue verbetering van het systeem en inmiddels worden ook de eerste stappen gezet om het kwaliteitsmanagementsysteem en het veiligheidsmanagementsysteem te gaan integreren.

De verantwoordelijke voor al deze thema's binnen Waterwegen en Zeekanaal is de heer ir. Eric Van den Eede, algemeen directeur van W&Z.

Interview

"In een grote organisatie als van Waterwegen en Zeekanaal is het niet alleen belangrijk dat elke medewerker zijn taak zo goed mogelijk vervult maar zeker ook dat de verschillende taken goed op elkaar zijn afgestemd. Bovendien streven we naar een persoonsonafhankelijke uitvoering van de taak. Met andere woorden: of die taak nu wordt uitgevoerd in Willebroek, in Antwerpen of in Gent, de werkwijze moet identiek zijn en eenzelfde kwaliteitsniveau moet bereikt worden. Dit mag niet afhankelijk zijn van de persoon die het uitvoert. Om ons te helpen bij het uitdenken van die werkwijze, het schrijven van procedures en het invoeren ervan, doen we een beroep op Omneo Management".

"Omneo Management heeft een ondersteunende en co?rdinerende rol in het managementsysteem. Zij mogen hierin echter niet de leidende rol spelen. Het zijn onze eigen mensen die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de procedures en voor de continue verbetering ervan. Dit bewustzijn is eind vorig jaar nogmaals benadrukt in workshops voor een groot aantal van onze medewerkers. Sinds het begin van dit jaar zijn de verbeterprojecten nog verder gestructureerd door in onze organisatie te gaan werken met EFQM. Ook dit wordt door Omneo Management ondersteund".

Wat vindt u de grootste toegevoegde waarde van Omneo Management?

"Wat je bij dergelijke projecten nooit mag vergeten is dat het uiteindelijke doel een wijziging in je organisatie is. Natuurlijk kan dit niet zonder de nodige administratie maar het zijn toch de persoonlijke contacten in vergaderingen, in presentaties en in individuele gesprekken die ervoor moeten zorgen dat datgene wat bedacht is, ook ingevoerd raakt in de dagelijkse manier van werken. De mensen van Omneo Management slagen er steeds weer in, door de manier waarop zij onze medewerkers benaderen, om dit draagvlak te cre?ren. En dat vind ik de grootste toegevoegde waarde.

Logo kwaliteitssysteem binnen Waterwegen en Zeekanaal