totdepuzzelpast

De Lijn: interne audits

Situatieschets
jan vervoort delijnEen van de strategische doelstellingen in de beheersovereenkomst van De Lijn met de Vlaamse regering is dat de vervoermaatschappij moet streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van de aangeboden diensten en een voortdurende verbetering van de efficiëntie van de interne organisatie. Jan Vervoort, afdelingshoofd Zorgsystemen van De Lijn, zorgt met zijn team voor een continue ondersteuning van de realisatie van deze doelstellingen. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de periodieke interne audits. Hiervoor doet De Lijn dit jaar opnieuw een beroep op Omneo Management. Jan Vervoort zet hieronder uiteen waarom.

Interview

Wat is het belangrijkste doel van het uitvoeren van audits bij De Lijn?

Met de audits of analyses van onze zorgsystemen, zoals we ze noemen, houden we de vinger aan de pols voor de maturiteit van onze systemen. De Lijn kent een aantal grotere reorganisatietrajecten binnen haar functionele domeinen (exploitatie, personeel, techniek, communicatie, financi?n). Daarbij worden werkingsprocessen onder de loep genomen, verbeterd en ge?mplementeerd. De analyses kijken na een periode van maturisatie in hoeverre de realiteit nog de gewenste situatie benadert, en ze zoeken meteen naar redenen voor een mogelijke afwijking. Met die twee aspecten kunnen de co?rdinatoren en verantwoordelijken van de domeinen in kwestie aan de slag om een verdere verbetering te formuleren en door te voeren.

U liet deze audits vorig jaar voor een eerste maal laten uitvoeren door Omneo Management. Waarom?

Zorgsystemen is een jonge afdeling. Naast ondersteuning van de workforce zochten we een dienstverlener die tevens het coachende aspect op zich wou nemen, en dit met een hoogstaande kwaliteit. Daarnaast wisten we vrij precies hoe we de invulling van de ondersteuning zagen en zochten we een bedrijf dat hierin met ons meedacht. Ons proces van zorganalyses was zelf in een eerste release uitgegeven, en het was belangrijk voor de beoordeling dat dit gevolgd werd. Met andere woorden, dat de invulling gebeurde vanuit onze kennis en behoeften , niet vanuit een ? mogelijks beproefde ? methodiek van de dienstverlener. Omneo management had dit perfect door, wat bleek uit hun antwoord op onze vraag.

Hoe zijn uw ervaringen met Omneo Management? Wat is hun grootste toegevoegde waarde?

Uit een rondvraag nadien bij de collega?s hoofden Zorgsystemen (die samen met Ad Dane de analyses hebben uitgevoerd) bleek een hoge tevredenheid over de kwaliteit. Omneo gebruikte ons bestaande proces, paste een gewaardeerde coaching-aanpak toe en hielp ons in de verdere maturisatie van ons proces van analyses. Ikzelf was aangenaam verrast door de diepgang en grondigheid waarmee Omneo de analyses uitvoerde, het pragmatisme bij de uitvoering, de hoge mate van samenwerking en een korte, maar absoluut ter zake doende rapportering.